Entreprenad

Begreppet entreprenad kan ha olika innebörder. En definition är att entreprenad innebär att två parter kommer överens om att utföra ett arbete till ett i förväg uppgjort pris.  

I vardagligt tal syftar dock ordet entreprenad ofta på verksamhet som utförs av tyngre maskiner, inom till exempel skogsavverknings-, anläggnings-, eller jordbruksarbeten. Det innefattar även andra mindre maskinintensiva tjänster som trädgårdsskötsel eller parkarbeten. 

Den gröna entreprenadbranschen är bred och omfattar, i grova drag, maskintjänster inom jord, skog och trädgård, och manuell service och tjänster inom samma områden. 

Grön entreprenad omsätter mer än 10 miljarder kronor och sysselsätter omkring 10 000 heltidsanställda personer, plus ytterligare personer som har det som sidoverksamhet till annat företagande. Branschen har haft tillväxt under hela 2000-talet men brottas med problem att hitta kompetent arbetskraft. Allt oftare tvingas företag tacka nej till jobberbjudanden på grund av arbetskraftsbrist. Investeringsviljan och framtidstron är bland de högsta inom det gröna näringslivet. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Det här vill LRF

LRF vill samverka för att skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag. För att på så sätt stärka den svenska entreprenadbranschens inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden, genom en samlad och effektiv organisation för branschspecifika frågor. 

Målet är att öka den svenska Entreprenadbranschens förutsättningar att skapa lönsamhet konkurrenskraft och tillväxt 

Till sidomenyn

Det här gör LRF för att utveckla entreprenadbranschen

2018 startades LRF Entreprenad en branschavdelning som jobbar tillsammans med andra parter kring frågor som arbetskraftsförsörjning, stölder och framkomlighet på vägar.  

LRF jobbar också proaktivt för att hitta ännu bättre möjlighet för entreprenörer och lantbrukare att stötta räddningstjänster och övriga samhället vid skogsbränder och andra naturhändelser eller olyckor. 

En viktig prioritering i arbetet är att delta i den Europeiska paraplyorganisationen CEETTAR:s arbete. Genom CEETTAR kan LRF driva frågor för att göra branschen mer konkurrensneutral över Europa. Frågor kring mått och vikt på maskiner drivs liksom ett särskilt projekt där olika maskintillverkare har fått berätta om hur de jobbar för att minska risken för stöld av GPS-utrustning. Stölderna är ett gissel som plågar hela branschen och nästan uteslutande ”exporteras” österut. Polis och försäkringsbolag bedömer att värdet av stöldgods som förs ut från Sverige är omkring 1,8 – 2 miljarder kronor. 

Till sidomenyn

LRF Entreprenad

LRF Entreprenad är en branschavdelning i LRF som arbetar för bättre villkor för det gröna näringslivets entreprenadföretag. 

LRF Entreprenad
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt