Folkrörelsen LRF

Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och företagare. Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. 

Till sidomenyn