Folkrörelsen LRF

Genom LRF skapas möjligheter till utbyte och samarbete som främjar företagsutveckling och entreprenörskap. Här finns kreativitet och stort kunnande. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. 

Som medlem i LRF har har chansen att påverka på flera nivåer, från den lokala och kommunala nivån till regionala och nationella beslut, och även beslut som påverkar på EU-nivå.

Att vara en del av en folkrörelse innebär gemenskap och samhörighet med likasinnade inom jordbruks- och landsbygdsnäringarna. Det ger dig möjligheten att engagera dig, driva fram förändringar och samarbeta med andra som delar dina intressen för att skapa en bättre framtid både för dig själv och ditt företag. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Vill du bli en del av LRF?

Bidra till förbättrade förutsättningar för de gröna näringarna. Bli medlem och stärk vår gemenskap ytterligare!

Bli medlem i LRF
Till sidomenyn Till sidomenyn