Jämställdhet

Jämställdheten ska genomsyra hela LRF och hela verksamheten. Det är inte något som bara berör kvinnor. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF arbetar aktivt med frågorna. Riksförbundsstyrelsen har fastställt en jämställdhetsstrategi för LRF.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

LRFs Jämställdhetsakademi

Jämställdhetsakademin är en tankesmedja för ny kunskap, forskning och kommunikation kring jämställdhet och företagande i det gröna näringslivet. 

Genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger akademin ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna. Elva ledamöter ingår och arbetet leds av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Akademin väcker debatt och presenterar kreativa idéer för hur kvinnor och män kan ges likvärdiga möjligheter att förverkliga och utveckla sina företagsidéer. Akademin utgår från de gröna näringarna och ett uthålligt näringsliv men många av de förslag som presenteras är relevanta för småföretagare i allmänhet. 

Jämställdhetskademin initierar och finansierar också forskningsprojekt och studier för att få mer kunskap om jämställdhet och företagande i de gröna näringarna.  

Nedan hittar du forskningsstudier och rapporter. För tryckta exemplar, kontakta Anna Iwarsson, anna.iwarsson@lrf.se  

Ledamöter i LRFs jämställdhetsakademi
Till sidomenyn

Så arbetar LRF med jämställdhet

Jämställdhet är en strategisk fråga för LRF. För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna nås krävs det att organisationen blir mer jämställd.

Jämställdheten ska genomsyra hela LRF och hela verksamheten. Det är inte något som bara berör kvinnor. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF arbetar aktivt med frågorna och riksförbundsstyrelsen har fastställt en jämställdhetsstrategi för LRF.

Till sidomenyn
Till sidomenyn