Så arbetar LRF

Jämställdhet är en strategisk fråga för LRF. För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna nås krävs det att organisationen blir mer jämställd.

Jämställdheten ska genomsyra hela LRF och hela verksamheten. Det är inte något som bara berör kvinnor. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF är inte jämställt idag, men har börjat arbetet för att nå dit. Riksförbundsstyrelsen har fastställt en jämställdhetsstrategi för LRF.

Till sidomenyn

LRFs Jämställdhetsakademi

Jämställdhetsakademi är en tankesmedja för ny kunskap, forskning och kommunikation kring jämställdhet och företagande i det gröna näringslivet. 

LRFs Jämställdhetsakademi är en tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna. Nitton ledamöter ingår och arbetet leds av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Akademin väcker debatt och presenterar kreativa idéer för hur kvinnor och män kan ges likvärdiga möjligheter att förverkliga och utveckla sina företagsidéer. Akademin utgår från de gröna näringarna och ett uthålligt näringsliv men många av de förslag som presenteras är relevanta för småföretagare i allmänhet. 

Jämställdhetskademin initierar och finansierar också forskningsprojekt och studier för att få mer kunskap om jämställdhet och företagande i de gröna näringarna.  

Nedan hittar du forskningsstudier och rapporter. För tryckta exemplar, kontakta Anna Iwarsson, anna.iwarsson@lrf.se  

Ledamöter i LRFs jämställdhetsakademi
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn