Jämställdhet

Jämställdhet är en strategisk fråga för LRF. För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna nås krävs mer jämställdhet inom de gröna näringslivet. Vi behöver nya affärsmöjligheter, mer tillväxt och fler företagare i det gröna näringslivet. För att lyckas med det måste kvinnor och män ha likvärdiga möjligheter som företagare.

Män äger i högre utsträckning lantbruks- och skogsfastigheter och har i högre omfattning fostrats som efterträdare på gården, trots att män och kvinnor formellt sett ärver lika. Kvinnor kommer ofta in i jordbruket genom att gifta sig med en man som är bonde, samtidigt är det svårare för kvinnor att bli delägare i männens föräldragårdar än männen i kvinnornas. Äktenskapsförord är fortfarande vanligt förekommande. 

Män äger dessutom större fastigheter och kvinnor äger ofta ihop med andra. Ur ett samhällsperspektiv får detta stora konsekvenser. I många fall finns stora värden i enskilda företag, egendomar och omfattande investeringar, samtidigt som det finns många känslor nedplöjda i åkrar och hus, särskilt i de fall som rör släktgårdar.  

Samtidigt är Sveriges i särklass vanligaste företagande bland kvinnor skogsbruk. Det finns inget annat företagande som ens ligger i närheten. Det näst vanligaste egenföretagandet bland kvinnor är gruppen frisörer och hudterapeuter, men andelen kvinnor med näringsverksamhet inom skog är hela sju gånger fler. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

LRFs Jämställdhetsakademi

LRF driver Jämställdhetsakademin, en tankesmedja som fokuserar på opinionsbildning och strategisk utveckling kring jämställdhet och företagande inom de gröna näringarna. Akademin har som mål att öka kunskapen om jämställdhetsfrågor och att utveckla strategier för att förbättra jämställdheten inom sektorn.

Arbetet leds av LRFs förbundsordförande, Palle Borgström, tillsammans med elva ledamöter. Akademin stimulerar debatt och presenterar innovativa idéer för att säkerställa att både kvinnor och män får likvärdiga möjligheter att förverkliga och utveckla sina affärsidéer.

Trots att akademins arbete främst utgår från de gröna näringarna och ett hållbart näringsliv, är många av dess förslag också relevanta för småföretagare i allmänhet.

Dessutom initierar och finansierar Jämställdhetsakademin forskningsprojekt och studier för att fördjupa kunskapen om jämställdhet och företagande inom de gröna näringarna.

Genom dessa insatser spelar akademin en nyckelroll i att forma en mer jämställd och inkluderande framtid för hela branschen.

Nedan hittar du forskningsstudier och rapporter. För tryckta exemplar, kontakta Anna Iwarsson, anna.iwarsson@lrf.se  

Ledamöter i LRFs jämställdhetsakademi
Till sidomenyn Till sidomenyn