Om svensk nötköttsproduktion

Vi har en sund och bra uppfödning av djur till nötköttsproduktion i Sverige. Alla kor, kvigor och stutar går ute på bete under sommarhalvåret. Det ger oss öppna landskap och en rik biologisk mångfald. De betande djuren är fantastiska på att omvandla gräs till kött och de ger värdefull gödsel till odling av livsmedel och foder.

LRF arbetar med att skapa nya marknadskanaler för svenskt nötkött och det näringspolitiska arbetet pågår ständigt för att nå förbättringar för lantbruksföretagen. 

Det kan gälla nya förslag till gemensam jordbrukspolitik och mera detaljerade arbetsområden, till exempel att undersöka möjligheter för djurvälfärdsersättningar för svensk nötköttsproduktion.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Det är skillnad på kött och kött

Svensk köttproduktion är bland de bästa i världen sett ur klimatsynpunkt. Anledningarna är bland annat en hög effektivitet när vi odlar foder, att vi är proffs på friska djur med god tillväxt, och att vårt land erbjuder stora ytor och ett klimat som på flera håll endast lämpar sig väl för att odla gräs. En mycket positiv effekt som sällan nämns med betesmarker är också den stora mängd koldioxid som binds inne i dessa. Köttproduktion som bidrar till regnskogsskövling och köttproduktion som bidrar till biologisk mångfald är två helt olika saker. Om debatten ensidigt fokuserar på en konsumtionsminskning finns risken att det mest hållbara köttet väljs bort på grund av okunskap

Att producera klimat- och miljösmart kött kostar mer för bonden. Därför är svenskt kött dyrare i butik. När vi som land ställer höga krav på djurskydd, klimat och miljö så måste vi också ge offentlig sektor utrymme att kunna köpa in dessa produkter. 

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har Sverige blivit av med många sjukdomar som fortfarande är vanliga i andra länder. Det ger friskare djur, bidrar till en låg användning av antibiotika och motverkar antibiotikaresistens. En hög användning av antibiotika kan leda till antibiotikaresistens, 
det vill säga bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Det betyder att vissa infektioner blir svåra att behandla. Antibiotikaresistenta bakterier kan smitta mellan djur och människor. Därför är det viktigt att hålla antibiotikaanvändningen på en kontrollerad och låg nivå.

...ett kilo svenskt nötkött ger omkring 25 procent mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med genomsnittet i EU?

Till sidomenyn

LRF Kött

LRF Kött är en branschavdelning inom LRF som ska öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys och kommunikation. 

LRF Kött
Till sidomenyn Till sidomenyn