I rapporten Framtiden är grön lyfts möjligheterna och framtidsutsikterna inom jord och skog.

För att skapa ett hållbart samhälle spelar de gröna näringarna en nyckelroll. Branschen behöver kompetent personal på alla utbildningsnivåer och det finns stora möjligheter till jobb, konstateras det i rapporten.

Sverige har fantastiska möjligheter att producera mat, energi och förnyelsebara råvaror för att kunna möta klimat- och miljöutmaningarna. I samband med covid-19-pandemin klassades livsmedelsproduktionen som samhällsviktig.

– Rapporten togs fram innan pandemin var ett faktum och allt ställdes på ända. Den har dock aldrig varit mer aktuell än nu - att jobba grönt är framtiden, säger LRFs VD Anna Karin Hatt.