Arbete och utbildning

Det hållbara samhället förutsätter förnyelsebara råvaror, hänsyn till naturen och hänsyn till kommande generationer. Med andra ord: det hållbara samhället förutsätter det gröna näringslivet. Förutsätter skogen, jorden och djuren. Mat, energi, byggmaterial, bränsle, textilier och kemikalier – produktionen i det gröna 
näringslivet är bokstavligt talat grunden för att bygga det hållbara Sverige. Hela Sverige.

Det gröna näringslivet finns till stora delar på landet, men produktionen är en förutsättning också för att städerna ska kunna utvecklas. Samtidigt erbjuder det gröna näringslivet en väg ut ur ekorrhjulet i storstan: ett alternativ till att bo lite för trångt, pendla lite för långt och stressa hem till familjen alldeles för sent.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Gröna jobb

Gröna Jobb är Sveriges största webbplats för lediga jobb inom de gröna näringarna. Gröna jobb är ett samarbete mellan LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Kommunal och Arbetsförmedlingen/Platsbanken.

De gröna näringarna står för viktiga framtidsfrågor, till exempel ekologisk balans, uthållighet, förbättrat klimat och hög livsmedelskvalitet. Näringen är i stort behov av arbetskraft. Den gröna sektorn innefattar inte bara praktiska arbeten inom skog, jord, djur, trädgård och golf, utan även all förädlande verksamhet inom livsmedelsbranschen. Dessutom finns många tjänster inom forskning, intresseorganisationer, statliga verk, länsstyrelser, rådgivning inom produktion och ekonomi, veterinärer etc.

Gröna jobb
Till sidomenyn
Till sidomenyn