LRF vill öka andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi tycker att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med svensk lagstiftning på till exempel djurskyddsområdet och att kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.

Säker, närproducerad och klimatsmart mat

Sveriges konsumenter vill ha säker, närproducerad och klimatsmart mat som producerats med omsorg om både djur och miljö. Kommuner som ställer hårdare krav på den mat som serveras i skolor och på äldreboenden medverkar samtidigt till att skapa fler lokala jobb.

Vi vill öka antalet affärer med den offentliga sektorn och att alla känner att de tuffa djurskyddskraven hänger ihop med upphandlingar. 

Hållbarhetskriterierna

Flera kommuner ställer krav i nivå med svensk lagstiftning när de gör offentliga upphandlingar. Nedan redogör vi för de hållbarhetskriterier som man kan ställa vid offentlig upphandling.  

Nöt och gris

De nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och klimat. Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet. 

Lamm och mjölk

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger.  

• Uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i livsmedelsstrategin. 

• Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.

 • Kommuner som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna och kravpaketen. 

Hållbarhetskriterierna för lamm- och fårkött och mjölk och mejeri.

• Kriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa för mjölkkor. 

• Kriterier för får- och getmjölksprodukter. Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken med olika mjölkråvara som får, get och ko. Kriterierna följer svensk djurskyddslagstiftning och är samma som används vid upphandling av tex lammkött. Dvs att man kan ställa krav på exempelvis stekost, vilket idag är ett litet område men kan utökas i takt med växande marknadstillgång. 

Faktamaterial och inspiration