Målen i älgförvaltningen nås inte i större delen av landet. Det är allvarligt eftersom en av landets viktigaste tillgångar – skogen – skadas i stor omfattning år efter år.

Skogsstyrelsen har beräknat att viltskadorna i skog kostar minst 7,2 miljarder årligen. Dessutom är kvaliteten på älgstammen dålig på många håll, oftast orsakad av foderbrist. I södra Sverige delvis på grund av födokonkurrensen med övriga hjortdjur.

Det samlade svenska skogsbruket, inklusive skogsägarföreningarna och LRF, har sedan flera år ett gemensamt mål om att högst 5 procent årlig viltskada på tall kan accepteras. Skadenivåerna som mäts i ÄBIN (älgbetesinventering) är i majoriteten av älgförvaltningsområdena långt över 5 procent.

Det samlade svenska skogsbruket, inklusive skogsägarföreningarna och LRF - har därför gemensamt formulerat bifogade riktlinjer för årets och kommande års arbete i Älgförvaltningsområdenas älgförvaltningsgrupper.

Riktlinjerna vänder sig lika mycket till LRFs medlemmar och förtroendevalda i älgskötselområden respektive licensområden.

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.