Hur stor andel av det vi konsumerar i Sverige är importerat? I denna rapport från 2021 tittar vi på det dels i värde, dels i energi. Det visar sig att drygt varannan tugga är svenskproducerad.  

Importandelen av livsmedel i Sverige

Importandelen minskade något 2020, troligtvis på grund av pandemin då konsumenterna köpte mer svenskt. Importandelen är 49 procent beräknat på värde och runt 44 procent beräknat på energi. 

I ett större perspektiv visar rapporten på en stadig ökning av importen sedan 90-talet. Ökningen är främst inom bröd, grönsaker, mejeri och kött, det vill säga varor som vi kan producera i Sverige. Vi importerar också en större andel vegetabiliskt än animaliskt protein.