"Sverige behöver bli bättre på att förklara och ta strid för den ”svenska modellen” inom jord- och skogsbruk, Kristdemokraterna vill inspirera andra EU-länder till denna modell."

Vad väljer du, Alice?

Alice Teodorescu Måwe (KD)

Bryssel eller Strasbourg?   
Musslor eller våfflor?   
Champagne eller Trappist?   
Nattmangling eller frukostmöte?   
Flyg eller nattåg? 

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den? 

Svenskt kött och svenska jordgubbar.

Alice Teodorescu Måwe (KD)

Alice Teodorescu Måwe svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

EU:s jordbruksstöd behöver vara utformat för att trygga livsmedelsförsörjningen och säkra sektorns lönsamhet. Jord- och skogsbruksföretag är beroende av att bygderna runt omkring dem fungerar, därför är det också rimligt att jordbruksstödet även fortsättningsvis till viss del används för landsbygdsutveckling. KD anser att beslut ska fattas på lägsta, ändamålsenliga nivå. Även om klimat- och miljöpolitik mår bra av att samordnas så måste enskilda medlemsstaters särskilda förutsättningar tas tillvara på ett bättre sätt än nu.

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Skogen måste tillåtas vara en nationell angelägenhet där EU:s strategier och detaljreglering aldrig får trumfa nationell suveränitet, regional konkurrenskraft och lokala ägarskap/erfarenheter. Frihet under ansvar och en styrning av skogsvårdslagens två likvärdiga pelare, produktion och naturvård, är grunden för ett svenskt skogsbruk.

Många skogsägare med olika syn på vad man vill med sitt skogsinnehav kommer att öka mångfalden av skogar och varje enskild skogsägare kan då göra sina prioriteringar av vilken hållbarhetsdimension man lokalt anser fungerar bäst och är viktigast.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Vi ska ha ett övergripande mål om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder vill vi stärka konkurrenskraften och lönsamheten. Detta är en viktig del av den uppdatering av livsmedelsstrategin som just nu sker under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Sverige behöver bli bättre på att förklara och ta strid för den ”svenska modellen” inom jord- och skogsbruk. Genom att påtala nyttan av att ha aktiva jord- och skogsbrukare som genom sin lokalanpassade skötsel och erfarenhet kan odla produkter som ersätter fossila, främjar den biologiska mångfalden och ökar värdet av markanvändandet. Kristdemokraterna vill inspirera andra EU-länder till denna modell, istället för nuvarande modell som bevisligen leder till omfattande protester. 

Läs de andra kandidaternas svar här