Det som gör mjölk till ett bra livsmedel är att det innehåller många näringsämnen som vår kropp behöver.

Om Dairy Matrix

Ett livsmedel är inte bara summan av dess kända näringsämnen utan handlar även om den unika kombinationen av de olika näringsämnena som bygger upp livsmedlet. Den komplexa sammansättningen av näringsämnen i mjölken har fått namnet mjölkprodukternas Dairy Matrix. 

Men vad innebär då Dairy Matrix egentligen? 

Skulle du till exempel jämföra våra mjölkbönders mjölk med vegetabiliska drycker som har berikats med exakt samma näringsämnen som finns i vår vanliga mjölk kan hälsoeffekterna skilja sig åt. Det finns idag forskning som tyder på att kroppen inte kan ta upp näringsämnen som blivit tillsatta i vegetabiliska drycker lika bra som när de finns naturligt i mjölk. 

 Mjölkfettets goda effekter  

Kanske har du tidigare hört att man ska undvika feta produkter och tolkat det som att du även ska undvika feta mjölkprodukter. I den forskning som har gjort tidigare har man troligtvis inte skiljt på var fettet kommer ifrån och tyvärr har även feta mjölkprodukter hamnat inom kategorin som klassas som ohälsosamma. I sådan forskning har man tyvärr missat den goda effekten av matrix från varje unikt livsmedel. Det är sedan tidigare känt att en kost som innehåller magra mjölkprodukter är kopplat med minskad risk för hjärtkärlsjukdomar, till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck och stroke. Värt att ta med sig är att feta mjölkprodukter inte är förenat med högt blodtryck. 

Med detta som bakgrund har vi på LRF Mjölk börjat ifrågasätta hur rätt det egentligen är att man via kostrekommendationer lägger fokus på mjölkens fettsnåla produkter. I forskning har till exempel ost som innehåller en del mättade fettsyror snarare visat på goda hälsoeffekter och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Mjölk av bästa kvalitet 

För att säkerställa att mjölken du dricker är av högsta kvalitet och en bra produkt tar mejerierna prover på de gårdar som mjölken kommer ifrån och gör regelbundna analyser av ett antal viktiga kvalitetsparametrar. Dessa kontroller sker enligt mejeriernas egna kvalitetsprogram. Därför kan du alltid vara säker på att mjölken du dricker från våra svenska gårdar håller hög kvalitet, är säker och en garanterat bra och hälsosam produkt. 

Senast uppdaterad: 2023-01-26