"Inför nästa val vill jag kunna vara stolt över att jag, tillsammans med er alla andra som kämpar för samma sak, varit en del av att förändra synen på jord- och skogsbruk till att det får den uppskattning och erkännande som den miljövänliga framtidsbransch det faktiskt är."

Vad väljer du, Emma?

Emma Wiesner (C)

Bryssel eller Strasbourg?   
Musslor eller våfflor?   
Champagne eller Trappist?   
Nattmangling eller frukostmöte?   
Flyg eller nattåg

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den? 

Smör! För att all mat och bakning blir godare av rikliga mängder svenskt smör!

Emma Wiesner (C)

Emma Wiesner svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Genom att göra det som vi vet behöver göras. Det behövs inte fler utredningar eller rapporter - utan förändringar som förenklar och förbättrar. Vi vet att godkännadetiden för biologiska växtskyddsmedel är för lång. Vi vet att vi behöver ny plantmaterial med modern växtförädling som gensaxen. Vi vet att krav på högre djurvälfärd och miljöarbete inom hela EU stärker svenska lantbrukares konkurrenskraft. Vi vet att vi behöver ersätta lantbrukare bättre för alla de ekosystemtjänster de levererar och nyttan som skapas på gårdarna och i skogen. Nu är det dags att göra dessa saker, samt många fler saker som vi vet behöver göras, i stället för att höja krav och ta fram fler komplicerade regelverk. Över 200 regler påverkar en enskild lantbrukare – vi i politiken har ett ansvar att rensa i regelfloran!

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Vi som vet att skogen är mer än bara en kolsänka eller en timmerfabrik, vilket vissa tror, behöver bli bättre på att lyfta skogens många olika roller. I de lagförslag som kommit de senaste åren är det framförallt miljödelarna som lyfts. Jag kommer under nästa mandatperiod därför driva frågan om en bioekonomistrategi, för att ta ett bredare grepp på hela bioekonomin och uppvärdera de ekonomiska och sociala delar som annars ofta faller bort. Sverige behöver en bioekonomisk strategi att fylla den andra vågskålen med, som tydligt värdesätter och prioriterar biomassans roll i EU. Till exempel kan en sådan strategi lyfta frågan om hela värdekedjans konkurrenskraft och hur vi får fler människor att intressera sig för och vilja jobba med och i skogen.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Politiker som säger att det finns en enskild lösning ljuger, för det finns aldrig det. Det behövs alltid en mångfald av lösningar – precis som jag beskrev tidigare. Men för att nämna två tror jag att vi behöver skapa en fungerade marknad för kol- och biokrediter från lantbruket, vilket leder till både fler inkomstströmmar och åtgärder för biologisk mångfald. Dessutom kommer den gemensamma jordbrukspolitiken omförhandlas under nästa mandatperiod. Min ambition är att vara väldigt aktiv i dessa förhandlingar och då bland annat driva frågan om att omvandla delar av direktstöden till resultatbaserade ersättningar för miljö- och klimatåtgärder, samt investeringsstöd, vilket både förbättrar konkurrenskraften och ökar den biologiska mångfalden.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Om fem år, inför nästa val, vill jag kunna stå i EU-parlamentet och vara stolt över att jag, tillsammans med er alla andra som kämpar för samma sak, varit en del av att förändra synen på jord- och skogsbruk – från att det av vissa ses som en miljödålig dåtidsbransch, till att det faktiskt får den uppskattning och erkännande som den miljövänliga framtidsbransch som det faktiskt är. Jag är stolt över att ha varit en av två svenskar som har prioriterar jordbruksutskottet den här mandatperioden, och jag vill fortsätta kämpa för svenskt jord- och skogsbruk även nästa mandatperiod!

Läs de andra kandidaternas svar här