Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare fokuserad på de gröna näringarna, vilka innefattar verksamheter baserade på jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, inklusive primärproduktion och tjänster på gårdsnivå. Totalt omsätter det gröna näringslivet 151 miljarder kronor.

GNI Q4 2023

Här presenteras årets fjärde rapport.

Läs mer