"Jag vill reformera jordbrukspolitiken och lansera en europeisk biogasstrategi som verkligen tar ett helhetsgrepp kring biogasens förutsättningar."

Vad väljer du, Heléne?

Heléne Fritzon (S)

Bryssel eller Strasbourg?
Musslor eller våfflor?
Champagne eller Trappist?
Nattmangling eller frukostmöte?
Flyg eller nattåg? Nattåg när det finns

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den? 

Svensk potatis som kan användas till så mycket

Heléne Fritzon (S)

Heléne Fritzon svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Vi socialdemokrater vill se en större reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik med högre hållbarhetskrav och en större andel av ersättningen ska gå till jordbruk som gör nytta för klimat och miljö. Målsättningen i EU måste vara ekonomiskt bärkraftiga jordbruk. Det vore en omfattande reform som verkligen skulle gagna såväl de svenska bönderna och konsumenterna som klimatet och miljön.   

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Vi tycker inte att vi ska förhandla detaljstyrning av skogen på EU-nivå. Däremot är vi positiva till en skogsstrategi med övergripande styrmedel som gör det enklare för markägare att få ersättning för kolinlagring och miljönyttor, till exempelvis genom kolinlagringscertifiering och utsläppsrätter. Så kan EU:s skogsstrategi bidra till en hållbar skogsnäring som både stärker markägares ekonomi och ökar kolinlagringen och den biologiska mångfalden.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Skattefrihet för rena biobränslen, särskilt biogasen som förlorat detta stöd. Det är helt avgörande för att vi ska klara klimatmålen och ge jordbruket bättre ekonomi. Socialdemokraterna har på nationell nivå också föreslagit en storsatsning på ett ’Sverigebränsle’.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Jag vill reformera jordbrukspolitiken och lansera en europeisk biogasstrategi som verkligen tar ett helhetsgrepp kring biogasens förutsättningar. Biogas är en fantastisk förnybar lösning för att både minska utsläppen, ta hand om avfall och ge bönder en bättre ekonomi.

Läs de andra kandidaternas svar här
Senast uppdaterad: 2024-03-11