Detta förslag till avtalsmall har tagits fram under 2021 av LRF med synpunkter från Jordbruksverket och granskning av en vattenrättsjurist.

Avtal om vattenledning - mall

Inkoppling av dagvatten på rör eller öppet dike tillhörande en mark...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Avtal om vattenledning - mall

Inkoppling av dagvatten på rör eller öppet dike tillhörande en mark...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.