"Jag vill att de som brukar jord- och skog så att de ligger främst när det gäller miljö- och klimatnytta och djurvälfärd också är de som ska få bäst betalt för det arbete som utförs. Det ska löna sig att bidra till den nytta som i längden gynnar oss alla."

Vad väljer du, Jonas?

Jonas Sjöstedt (V)

Bryssel eller Strasbourg?  Men allra helst Umeå.
Musslor eller våfflor?  Med hjortronsylt.
Champagne eller Trappistöl?  
Nattmangling eller frukostmöte? Jag är en morgonperson.
Flyg eller nattåg?

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den? 

Norrmejeriers Norrskensfil, smakar fantastiskt och dessutom närproducerat.

Jonas Sjöstedt (V)

Jonas Sjöstedt svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Jordbruksstödet måste i grunden förändras så att små och medelstora lantbruk som bidrar till miljö- och klimatnytta för oss alla i högre grad får ekonomiskt stöd. Idag är EU:s jordbruksstöd fast i ett kostsamt stöd som gynnar de största lantbruksföretagen med stora arealer. De bönder som bidrar till att jordbruket blir mer hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt och stärker ländernas självförsörjningsförmåga på hållbara livsmedel måste få bättre ekonomiskt stöd. 

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Utgångspunkten för oss är att vi ska uppnå ett skogsbruk som är hållbart inom de åtaganden vi har globalt för biologisk mångfald och klimat. För detta krävs åtgärder för ett hållbart brukande av skogen och att skogsägare får ekonomisk ersättning när de stärker skyddet för biologisk mångfald och ökar kollagret. Det ska löna sig för skogsägaren att göra nytta för miljön och klimatet.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Att stärka ekonomiska stödet för brukande som ökar miljö- och klimatnyttan och dra ned på det nuvarande stödet som gynnar stora arealer och industriell djuruppfödning.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Att de som brukar jord- och skog så att de ligger främst när det gäller miljö- och klimatnytta och djurvälfärd också är de som ska få bäst betalt för det arbete som utförs. Det ska löna sig att bidra till den nytta som i längden gynnar oss alla.

Läs de andra kandidaternas svar här