För att ge våra medlemmar bättre förutsättningar att göra bra affärer och för att skapa tillväxt finns LRF med i flera samarbeten.

Ica

Allt fler konsumenter efterfrågar svenskproducerad mat. För att öka andelen svenska varor i butikerna samarbetar ICA och LRF. Syftet är att tillgodose konsumenternas önskemål och öka lönsamheten på gårdsnivå.

Under sommaren 2022 gjorde exempelvis ICA en extra satsning på att lyfta butikernas svenska och lokala sortiment och erbjuder nu småskaliga producenter med svensk huvudråvara att få en extra puff ut till de lokala handlarna. 

Småskaliga livsmedelsproducenter som redan säljer till butiker, eller som vill komma i kontakt med sin lokala ICA-handlare hittar ICAs Orderportal här. Kriterierna är att huvudråvaran ska vara svensk och uppfylla ICAs kvalitativa bedömning.

Från Sverige

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.

Läs mer om initiativet till märkningen

Nationella riktlinjer - ekologisk produktion

Riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. De ekologiska producenterna är huvudmålgrupp, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

De nationella riktlinjerna är nu digitala och du hittar dem här

Exceptionell råvara ideell förening

Samarbetet i projektform inleddes 2014 och la grunden till bildandet av den ideella föreningen Exceptionell råvara. Föreningen arrangerar regionala och nationella utvecklingsmöten tillsammans med producenterna för att diskutera smak, konsistens, doft och utseende. Syftet är att utveckla modern gastronomi och förse den växande skaran restauranger på toppnivå med råvaror som är unikt svenska. Definitionen av en exceptionell råvara kan dock aldrig vara helt statisk eftersom plats, säsong, sort och ras spelar stor roll, och det är just den variationen kombinerad med en mycket hög kvalitet som samarbetet eftersträvar

Läs mer om föreningen Exceptionell råvara