Miljöprestanda av svensk matproduktion

Svenskt kött är klimatsmartare än kött från andra länder. LRFs experter Maria Dirke och Markus Hoffman diskuterar hur LRF jobbar med jämförelsetal inom den svenska livsmedelsproduktionen. Du som är medlem i LRF kan se webbinariet i efterhand.

Föreläsare: LRFs experter Maria Dirke och Markus Hoffman.

LRF arbetar ständigt med att jämföra förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige med andra länder och med att jämföra miljöpåverkan av mat från andra länder. Svenskt kött har visat sig vara mer klimatsmart än kött från många andra länder. På motsvarande sätt försöker vi göra jämförelser för andra områden som övergödning, försurning, biologisk mångfald, energi och annat. Men är det miljöpåverkan per hektar eller per kilo livsmedel som är viktigast?

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Senast uppdaterad: 2023-01-10