"Jag vill att EU-politiken ska bidra till att skapa bättre villkor och ekonomiska incitament som säkerställer att bönder och skogsägare får ordentligt betalt för sina ekosystemtjänster och hållbara produkter."

Vad väljer du, Pär?

Pär Holmgren (MP)

Bryssel eller Strasbourg?  
Musslor eller våfflor?
Champagne eller Trappist?  
Nattmangling eller frukostmöte?  
Flyg eller nattåg? ALLTID nattåg

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den?

Mycket! Närproducerat, säsongsanpassat och ekologiskt frukt och grönt. Dessutom ekologisk glass från mindre producenter.

Pär Holmgren (MP)

Pär Holmgren svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Vi vill reformera jordbrukspolitiken i grunden och fasa ut direktstöd som är baserade på hektar. EU:s jordbrukspolitik måste ändras så att den är förenlig med våra klimat- och miljömål. Systemet för stöd till EU:s bönder behöver revideras så att det gynnar jordbrukets omställning och bättre stödjer småskaligt och ekologiskt jordbruk. Att antalet bönder drastiskt minskar i EU är ett resultat av den nuvarande ohållbara jordbrukspolitiken som främst gynnar industriellt jordbruk och stora markägare. Det största hotet mot livsmedelsproduktionen i Europa är jordbrukets fossilberoende, klimatförändringar och en ekosystemkollaps. Därför behövs också en övergripande lagstiftning på EU-nivå med rättsligt bindande principer och mål som garanterar hållbarheten i hela livsmedelskedjan.

Våra bönder måste få ordentligt betalt för sitt jobb och i det perspektivet är det avgörande att importerade livsmedel lever upp till de krav vi har inom EU. Därför vill vi också införa spegelklausuler i alla handelsavtal för livsmedelsproduktion och djurvälfärd.

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Det är viktigt att vi har en skogsstrategi som tar hänsyn till våra skogars olika nyttor och möjligheter från ett holistiskt perspektiv, där man ser till både kort och lång sikt. För den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten måste vi göra mer för att säkerställa ett gott ekologiskt tillstånd i EU:s skogar, framför allt genom att skapa bättre villkor och ekonomiska incitament för att bruka skogen utan att förbruka artmångfald och kolsänkor. Detta för garantera långsiktig produktivitet, bättre lönsamhet för enskilda skogsägare, sociala möjligheter att nyttja skogens samtliga värden, och för att underlätta för skogens fantastiska bidrag i klimatkrisen både att  binda koldioxid (både i träden och i marken) och bidra med material som kan ersätta fossila produkter. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Här tänker jag samma som på första frågan. Bort med direktstöd baserat på enbart på hektar och ge mycket mer stöd till småbrukare som jobbar med biologisk mångfald. Jag tänker också att vi måste bli mycket bättre på att garantera våra bönder en avsättning till ett bra pris genom att skapa ett system för offentlig upphandling som gynnar svenskt jordbruk. Och här kommer också vikten av nationell självförsörjning in i bilden - att vi har bönder som producerar det vi behöver i Sverige - på ett hållbart sätt - är också viktigt i ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Jag vill att EU-politiken ska bidra till att skapa bättre villkor och ekonomiska incitament som säkerställer att bönder och skogsägare får ordentligt betalt för de ekosystemtjänster och hållbara produkter de producerar, så att vi maximerar skogens och markens möjlighet att bidra i kampen mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, skapar resiliens i våra jordar och skogar,  samtidigt som vi kan ta tillvara på de produkter och samhällstjänster dessa näringar skapar. EU-politiken har särskilt mycket att bidra i detta genom att jämna ut spelplanen och säkerställa rättvis konkurrens. 

Läs de andra kandidaternas svar här