LRF stöttar principiellt intressanta juridiska processer.

Så fungerar det

Genom att varje år ekonomiskt stödja ett antal juridiska processer som i första hand drivs i domstol och i andra hand i annan myndighet, bidrar LRF till att klarlägga bilden av rättsläget på olika områden. Dessa så kallade principmål drivs för att få viktiga frågor prövade och för att öka rättssäkerheten för medlemmarna.

Om utgången av ett principmål är negativt ur medlemmens synvinkel är tanken att LRF på andra sätt ska arbeta för en förändring av rättsläget – exempelvis genom direkt påverkan på lagstiftaren. Är utgången positiv är det en viktig signal till både medlemmar och myndigheter om hur lagstiftningen bör tillämpas.

Ansökan om juridisk hjälp

Om du har ett ärende som du tycker är principiellt viktigt och vill att LRF ska stödja med principmålspengar, ska ditt juridiska ombud göra en ansökan.

LRF har inga möjligheter att ta sig an ärenden där huvudmannen saknar ombud; det finns inga jurister på LRF som arbetar som ombud i enskilda fall. Ombudet beskriver i ansökan den principiella frågeställningen och LRF tar ställning till om principmedel ska beviljas.

Den bedömningen grundas bland annat på omständigheterna i ärendet, vilka frågor som är prioriterade i LRFs påverkansarbete och om det är rätt tidpunkt att driva ett ärende.

Du måste vara medlem i LRF för att LRF ska engagera sig i ärendet och motparten får inte vara en annan LRF-medlem.

Kontakt