Med ökad befolkning och ökat välstånd har vår livsmedelskonsumtion och import ökat genom åren. Men hur ser det ut 2022 när vi efter pandemibegränsningarna kan äta ute igen i större utsträckning?

Varannan tugga är svensk

Under pandemin åt vi mindre på restaurang och vi köpte i större utsträckning svenskt i butik, vilket innebar att importandelen minskade något. Men när vi undersöker utfallet för 2022 kan vi se att minskningen var tillfällig, vi kan återigen säga att varannan tugga är svensk. Orsaken är att vi äter mer på restaurang och på restauranger är det vanligare att man använder sig av importerade råvaror än vad som är fallet i dagligvaruhandeln.