Ingen annanstans i världen har familjeskogsbruket spelat en så avgörande roll för utvecklingen av ländernas skogsbruk och skogsindustri som i Sverige och övriga Norden.

Familjeskogsbruket

I Norden utvecklades tidigt former för effektiv samverkan mellan enskilda skogsägare, inte bara i skogsbruket utan också vid förädlingen av råvaran. Den modell för samarbete som började finna sina former under 1930-talet utvecklades successivt till dagens mångfacetterade gemensamma arbete. Nu finns skogsägarrörelsens historia kartlagd och i tryck.

Svenska skogens historia - var det bättre förr?

Fyra pensionerade veteraner

Författarna bakom rapporterna om Skogsägarrörelsens historia. Fr.v. Ulf Österblom, Jan Sandström, Ola Persson, Sven Sjunnesson.

Bakom arbetet står fyra pensionerade veteraner inom rörelsen, alla med sina expertområden, Ulf Österblom, Jan Sandström, Ola Persson och Sven Sjunnesson. Arbetet har gått ut på att ta reda på vad som påverkat skogsägarrörelsen och hur skogsägarrörelsen påverkat andra. Resultatet har blivit sju rapporter, ett tjugotal inspelade intervjuer med framträdande personer i skogsägarrörelsen samt kartläggning av källmaterial och arkiv.

Författarna bakom rapporterna om Skogsägarrörelsens historia. Fr.v. Ulf Österblom, Jan Sandström, Ola Persson, Sven Sjunnesson.