När du upplåter betesmark är det du som ansvarar för att den är lämplig ur fodersynpunkt. Det innebär att du behöver vara extra vaksam på att det inte finns vassa föremål eller olämpliga växter som djuren kan få i sig. För att minska riskerna är det en god idé att gå över markerna innan djuren släpps in eller fodret skördas.

Du kan även skriva ett avtal där du för över ansvaret på djurägaren.

  • Se till att fodret håller god kvalitet.
  • Undersök marken innan djuren släpps in så det inte finns några farliga föremål eller växter som kan skada djuren.