Vad krävs för växande bioekonomi och ökat träbyggande?

I april 2021 höll arrangerade LRF ett riksdagswebbinarium tillsammans med GS-facket och LO som handlade om ökat träbyggande och den växande bioekonomin. Du som är medlem i LRF kan se webbinariet i efterhand.

Många är överens om att ökat träindustriellt byggande driver bioekonomin framåt och är lösning för såväl klimatet och välfärden som bostadsbristen. Men vad är det som saknas för att ett ökat träindustriellt byggande ska bli verklighet?

Joakim Järrebring (S) och Ola Johansson (C) bjöd den 9 april in till riksdagswebbinarium anordnat av LRF Skogsägarna, GS facket och LO.

Moderator:
Program Julius Petzäll Mendonca, GS-facket
Vad är på gång politiskt som påverkar det träindustriella byggandet?

Skogsutredningen

Utredare Agneta Ögren och huvudsekreterare Jon Karlsson berättar om skogsutredningens viktigaste delar. Vad händer nu och vilken effekt kan utredningen ha på skogsbrukets möjlighet att möta industrins ökade efterfråga på skogsråvaran?

Klimatdeklarationer av byggnader

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren om arbetet med klimatdeklarationer. Vad var uppdraget, vart är vi nu och vad kan klimatdeklarationer få för effekt på det träindustriella byggandet.

Räcker skogen till ökat träindustriellt byggande?

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Hur får vi fart på det träindustriella byggandet?

• Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket

• Johan Hall, utredare LO

• Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli

• Peter Mossbrant, VD Derome Hus

• Evelina Fahlesson, kommunalråd (S) Skellefteå Kommun

• Sandra Frank, medgrundare och marknadsansvarig vid Arvet

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.