Det kan finnas en mängd orsaker till att må dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Många av LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma sjukdomar och mycket annat.

Genom LRFs omsorgsgrupper kan du få hjälp och stöd. Du kan vända dig till oss om du eller en lantbrukare i din närhet mår dåligt eller behöver stöd. Kontakten med omsorgsgrupperna är en medlemsförmån som är gratis. 

Här kan du läsa mer om omsorgsgrupperna