Gratis livsstils- och hälsoverktyg för förbättrad hälsa, levnadsvanor och mående

Med Livsstilsverktyget som Göteborgs universitet har tagit fram, får du i samarbete med Samköpsrabatter gratis tillgång till ett internetbaserade hälso- och livsstilsverktyget som är det  första forskningsbaserade i sitt slag i världen.

Livsstilsverktyget innehåller övningar och ett stort bibliotek av texter skrivna av läkare och forskare, som ger dig stöd och tips för hur du kan påverka ditt mående och din hälsa i positiv riktning. Livsstilsverktyget görs endast tillgängligt för partners till Göteborgs universitet.

Verktyget utgår från den senaste forskningen och inspirerar dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag för att lättare förebygga och hantera livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom. Du får se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Tillsammans gör vi bättre affärer!

Som medlem i LRF har du tillgång till Samköpsrabatters färdigförhandlade rabatter. Det är fritt att ansluta sig och du kan använda dem när du vill.

Få Samköpsrabatt nu
Samköpsrabatter levereras av LRF Samköp. För dig som är medlem i LRF kostar det ingenting att skapa konto på Samköpsrabatter. Samköpsrabatter erbjuder rabatter till såväl företagarmedlemmar som personmedlemmar.