Tillståndsprocessen kan för många företagare utgöra ett hinder för att expandera. Det är inte ovanligt att det är en lång och krånglig process där flera problem uppkommer längs med vägen. Då finns LRFs expansionsteam som du eller den som gör din tillståndsansökan kan vända sig till om du stöter på problem i processen.

Gå till förmånen