Hjälp med olycksfallsutredning  

Om en allvarlig personskada inträffat så måste den anmälas och utredas – något som är viktigt, men även rätt komplicerat. Därför har LRF slutit avtal med föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Genom detta samarbetsavtal erbjuds LRFs företagarmedlemmar, som drabbats av en allvarlig arbetsolycka på sitt företag, hjälp med en fackmannamässigt utförd olycksfallsutredning enligt de krav som myndigheterna ställer.  

Därför ska en olycka utredas 

Arbetsgivare har skyldighet enligt arbetsmiljölagstiftningarna att anmäla olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. En utredning om olyckan måste göras för att kunna förstå varför olyckan inträffat, vad som kunnat förhindra den och vad kan man göra för att det inte ska ske igen. 

Att olycksfallsutredningen görs på rätt sätt är oerhört viktigt och en förutsättning för att du som företagare ska få en rättvis bedömning av myndigheterna vid eventuella rättsliga påföljder eller försäkringsersättningar. 

Detta får du hjälp med 

  • Hjälp med olycksfallsutredning enligt de krav som myndigheterna ställer.
  • Viss rådgivning i kontakter med Försäkringskassan.
  • Råd om rehabilitering och arbetshjälpmedel. 

Med allvarlig olycka menas en allvarlig personskada som skall anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan som en allvarlig arbetsolycka. Gröna arbetsgivare erbjuder en liknande förmån och om du är medlem hos båda, så kan du enbart få hjälp med olycksfallsutredning från antingen LRF eller Gröna arbetsgivare.  

Behöver du hjälp med en olycksfallsutredning? 

Mejla ditt medlemsnummer till Hakan.johansson@lrf.se och berättar att du behöver hjälp med en olycksfallsutredning.