Reklamationsrådet för lantbruksmaskiner

tvätta traktor med potatisupptagare

Reklamationsrådet ger råd vid reklamationsärenden. Rådet prövar tvister om köp av lantbruksmaskiner och fast installerad utrustning. Som LRF-medlem är rådets prövning kraftigt subventionerad.

Reklamationsrådet för lantbruksmaskiner