Tillsammans med Sigill Kvalitetssystem erbjuder LRF ett års kostnadsfri systemavgift för IP-standarden, värde 2 350 kronor och uppåt, beroende på verksamhetens storlek.

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen upprätthålls av ackrediterade revisorer vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

För att nyttja medlemsförmånen, kontakta LRFs Medlemsservice på 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se så får du mer information om hur du går vidare.

Medlemserbjudandet innebär ett års kostnadsfri systemavgift för certifiering inom IP-standarden under medlemmens första år som ansluten till IP-standarden. Det spelar alltså ingen roll hur länge du varit medlem i LRF men du kan inte sedan tidigare vara certifierad av Sigill kvalitetssystem. Avgifter som tas ut av certifieringsorganen innefattas inte i avtalet. Kostnadsfri systemavgift gäller för nedan certifieringar:

  • Frukt & grönt
  • Livsmedel
  • Gris
  • Mjölk/Nöt
  • Prydnadsväxter & plantskola
  • Biodling
  • Spannmål & oljeväxter
  • Kyckling
  • Lamm

Övriga certifieringar i Sigill kvalitetssystems produktportfölj ingår ej.

Medlemserbjudandet riktas enbart till personer/företag som är medlemmar i LRF samt som inte redan är certifierade. Personer/företag som inte är medlemmar men som önskar ta del av erbjudandet kan göra detta genom att ansluta sig som medlemmar i LRF.

www.sigill.se