Grönt näringslivsindex

Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år. Trots det räknas vår del av näringslivet ofta inte som en basnäring. Därför presenterar vi en här kvartalsrapport, Grönt Näringslivsindex.