Ju fler vi är desto mer kan vi säga till om!

Här hittar du information och stöd om hur du kan bidra till att vi blir fler. 

Värva nya medlemmar. Ett sätt att värva medlemmar är att bjuda in även ickemedlemmar till en aktivitet och fråga dem på plats. På många av våra mötesplatser finns både medlemmar och de som kan tänka sig att bli medlemmar. Kontakta din region för att få mer hjälp.