Antalet medlemmar är av yttersta vikt. En växande organisation är framgångsrik. Både för att den är attraktiv att ansluta sig till och för att en organisation med många medlemmar i ryggen ger styrka. Sist men inte minst så ökar våra chanser att kunna påverka politiker och beslutsfattare om vi har många medlemmar.

Vi har de senaste åren välkomnat mellan 4000 och 6000 nya medlemmar till LRF per år. Det är ganska många, men hur går det egentligen till?

Vi är många som hjälps åt, både med att berätta om vad LRF vill och hur antalet medlemmar kan öka möjligheterna att lyckas. Och så klart genom att ställa frågan - Vill du bli medlem?

Här kan du som vill hjälpa till hitta information, verktyg och stöd.

Bland annat finns det fem fina filmer att dela. Se mer här