Antalet medlemmar är av yttersta vikt. En växande organisation är framgångsrik. Tillsammans klarar vi av sådant man inte klarar på egen hand. Till exempel att driva på för ägande- och brukanderätt, enklare regler och mer svensk mat på tallrikarna. Ju fler vi är desto mer kan vi säga till om.

När vi är många som hjälps åt, så får vi mycket gjort! Berätta för fler om vad vi vill, varför det är bra att vara många och ställ frågan – Vill du bli medlem i LRF?

Här kan du som vill hjälpa till att hitta information, verktyg och stöd.