Byarum-Bondstorp

Cecilia Jonsson

Ordförande, Ledamot 0706894918

Göran Hansson

Vice ordförande, Ledamot 0730484653

Martin Björn

Sekreterare, Ledamot 0706566918

Magnus Lorentzon

Kassör, Ledamot 0705110969

Annika Ögren

Ledamot 0705646220

Axel Willman

Ledamot 0705179323

Martina Willman

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708251225

Olof Jonsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0704167570

Per Karlsson

Skogsansvarig 0705648095

Edvin Jonsson

Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Anders Friberg

Valberedning, sammankall. 0702602880

Pelle Philip

Valberedning, ledamot 0705509123

Johnny Wackt

Valberedning, ledamot 0706040639