Byarum-Bondstorp

Cecilia Jonsson

Ordförande, Ledamot 0706894918

Magnus Lorentzon

Kassör, Ledamot 070-5110969

Stig Hansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730-484653

Annika Ögren

Ledamot 0705-646220

Per Karlsson

Skogsansvarig 070-5648095

Jörgen Johansson

Skogsansvarig 070-6653972

Kjell Svanberg

Skogsansvarig 070-5863147

Edvin Jonsson

Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Anders Friberg

Valberedning, sammankall. 0702-602880

Pelle Philip

Valberedning, ledamot 070-5509123

Johnny Wackt

Valberedning, ledamot 070-6040639