Stämman öppnades av sittande ordförande Anders Friberg som ledde stämman till att välja Torbjörn Egerhag och Frida Svensson till ordförande respektive vice ordförande för stämman.  Därefter tog valberedningens ordförande Carina Johansson ordet.

Regionstämman gick på valberedningens alla förslag och således kommer den nya styrelsen bestå av sju ledamöterAnders Friberg valdes på ytterligare ett år som regionstyrelsens ordförandeSom nya ledamöter valdes Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd, Hanna Sjöholm, Dammens kvarn, Skillingaryd och Christina NyemadLalleryd, Jönköping. Elin Hagelsås, Nöbbeleholm, Landsbro valdes in på LRF Ungdomens mandat. Lämnar styrelsen vid stämman gör Mikael Wik, Adelöv, Henrik Svensson, Bankeryd och Axel Svensson, Hånger. 

styrelsen 2020.jpg

LRF Jönköpings läns styrelse 2020 

  • Anders Friberg, regionordförande, Vaggeryd 
  • Patrik Jönsson, Bodafors 
  • Karin Nalbin, Mullsjö 
  • Simon Jonegård, Bankeryd 
  • Hanna Sjöholm, Skillingaryd 
  • Christina Nyemad, Jönköping.  
  • Elin Hagelsås, Landsbro – LRF Ungdomen 

Motionsbehandling

Motion 4: Höghastighetsbanan. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. Beslutet kräver ingen åtgård. 

Stämman beslutade att skicka sex motioner till riksförbundsstämman.

Motion 1: Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar- Stämman beslöt enligt styrelsens förslag 

Motion 3: Solceller- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag 

Motion 7: Ta dovhjortens framfart på allvar- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Motion 8: Klimatdebatten- Stämman beslutade enligt motionärens förslag 

Motion 9: Uppdatera LRFs mineralstrategi- Stämman beslöt enligt styrelsens förslag 

Stämman beslutade också att ge regionstyrelsen i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman, med uppmaning att riksförbundsstyrelsen skall bedriva ett mer tongivande påverkansarbete mot regering och riksdag angående viltskador på brukandet av jord och skog. Och att LRF skall ta ett tydligare mandat som markägarorganisation i viltfrågorna.  

Följande motioner beslutade stämman ge styrelsen uppdrag att arbeta med under året. 

Motion 2: Säkerhet och arbetsmiljö inom de gröna näringarna. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. 

Motion 5+ 6: Stämman antog beredningsgruppens förslag. Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över totala kostnaden för utskick totalt i, lokalavdelningarna i region LRF Jönköpings län, och att redovisa på ordförandeträffen i höst, samt även skicka mail till lokalavdelningsordförande innan kommande årsmötessäsong.

Motion 7: Ta dovhjortens framfart på allvar, där regionstyrelsen också fick uppdraget att driva frågan gällande dovhjorten ännu hårdare mot länsstyrelsen.

Regionstyrelsen fick även uppdraget att skriva en skrivelse till riks gällande SLUs utbildningar.

Middag, priser och utmärkelser 

Anna Karin Hatt, VD för LRF deltog på stämman för LRF Jönköpings län via länk! Hör hennes tankar om framtiden. 

Konfrencier Ida Eriksson ledde programmet vidare då stämman avslutades stämman vid 18-tiden och deltagarna strömmade ut i foajén där förrätten serverades. Huvudrätten bestod av Brässerat nötkött från Skövde med confiterade champinjoner, vinägersky & potatiskaka och serverades vid sittande bord inne i kammaren. Priser delades ut och Jens Berggren, LRFs hållbarhetsexpert höll en inspirerande föreläsning.

Under stämman samlades dessutom 14 559 kr in till förmån för We Effect. Tack för ditt bidrag!

LRF Jönköpings läns kommunpris 

Värnamo kommun prisades som mottagare av LRF Jönköpings läns Kommunpris för nytänkande livsmedelsupphandling. Läs mer om priset här!

Värnamo kommun prisstagare.jpeg

Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande (C) och Charlotta Nielsen Nylander, Måltidschef.

Utdrag ut motiveringen: För en nytänkande livsmedelsupphandling som skapar mervärden utöver det vanliga. Kommunen förmedlar också kunskap om var maten de serverar kommer ifrån. Detta ökar medvetandet, kunskapen och intresset för maten hos invånarna. 

Årets lokalavdelning: Gustav Adolf 

Gustav Adolf har en lång historik av uppskattade medlemsnära aktiviteter. Många av träffarna har dragit fullt hus till den lokala bygdegården. Under 2019 har avdelningen bland annat bjudit in till firande av grynkorvens dag, vildsvinsträff, julträff och öppet café. Det har också anordnats cykelturer i bygden, uppföljande vildsvinsmöten och bowling med mera.  

årets lokalavdelning_beskuren.jpg
Kjell Svensson och Dag Waldermarsson, Gustav Adolf LRF

Årets Silvernålar 

Patrik Jönsson, Norra Sandsjö LRF 

Varit aktiv förtroendevald i sin lokalavdelning, Norra Sandsjö LRF i över tjugo år, bland annat varit sekreterare och ordförande. Ledamot i regionstyrelsen sedan 2013, där han haft ett viktigt uppdrag i regionstyrelsen som omsorgsansvarig, inte minst under sommaren 2018. Och verkligen fyllt ut rollen som medmänniska när det har behövts och gjort skillnad. På LRF Jönköpings läns Facebooksida har man de senaste åren kunnat ta del av flera av Patriks texter, där han med genuinitet och högt igenkännande satt ord på det vi möter i vardagen på landsbygden.  

Lisbeth RosedtÖdestugu LRF 

Lisbeth har varit medlem i lokalavdelningens styrelse från 1994, ordförande mellan 2000-2016, därefter sekreterare. Lisbeth har alltid varit den som tagit ansvar och sett till att att-satser blivit genomförda. Hon har varit positiv till samarbete med andra organisationer och lokalavdelningar. När någon kommit med förslag och idéer har hon drivit dem vidare. Hon har även suttit i Arlas kretsråd och representantskap från 1994-2003. 

silvernål_beskuren.jpgLisbeth Rostedt och Patrik Jönsson

 

LRF och Länsförsäkringars pris Säker Bonde. 

Anna och Hans Samuelsson, Skeppshult

säker gård beskuren.jpg

Årets arbetsgivare, pris från LRF Ungdomen Jönköpings län 

Lars och Helene Karlsson, Bredaryd 

årets arbetsgivare_beskuren.jpg

Styrelsens pris för särskild insats

Per Karlander, Hånger-Dannäs LRF

per karlander beskuren.jpg

Stämmounderlag 

Press

Artikel från skillingaryd.nu

Artikel från Värnamo Nyheter