Nätverksträffar:

Inom LRF Sydost och LRF Jönköpings län planeras det under året 2022 för fyra gemensamma digitala nätverksträffar för förtroendevalda som är intresserade av barn- och ungdomsfrågor och gårdsbesök. Den första anordnades den 9 mars, där vi bland annat berättade om hur vi arbetar med gårdsbesök i våra regioner samt att deltagarna utbytte erfarenheter och inspirerades av varandras aktiviteter.

Kommande träffar planeras till den 10/5: tema utbildningsmaterial, 30/8: tema LRF Ungdomen, 25/10: tema ej fastställt.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Rose-Marie eller Elenore.

Regional strategi kring gårdsbesök:

I början av året beslutade regionstyrelserna i Jönköpings län och Sydost om en regional policy kring gårdsbesök. Detta innebär att du som är intresserad av att ta emot besök på din gård kan ta kontakt med oss på regionkontoret för att få stöd och hjälp kring material, frågor kring arvodering med mera.

Är du intresserad av att ta emot skolklasser på din gård eller vill du kanske besöka en skola och berätta om bondens vardag där? Klicka här!

Mer som händer och har hänt:

  • Näringslivschefen i Mörbylånga kommun har ställt frågan till LRF Sydost att samordna aktivitet där lärare ska få komma ut på gårdsbesök under 2022.
  • I februari anordnades ett rikstäckande inspirationswebbinarium för personer som var intresserade av att ta emot studiebesök på din gård. Webbinariumet var ett resultat av det samarbete mellan LRF riks och regioner som startades upp under 2021. Medverkande gästtalare var bland annat Eleonor Nilsson från Flaka Gård i Vimmery.
  • Ett exempel på kommungrupp som jobbat en hel del med barn och ungdomsfrågorna, och som har planer på att fortsätta med det även under 2022, är Gislaveds kommungrupp. Bland annat ordnade de i höstas en halloweentävling för fritidsbarn, som sedan mynnade ut i mjölk, bulle och traktorbesök för de vinnande barnen. Se mer om på deras Facebook-sida!
  • Det händer ganska mycket i våra regioner och att vi förstår att många planerar för träffar nu de kommande månaderna. Välkommen att ta kontakt med oss på regionen!

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Regional sakkunnig. Företagande, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
Elenore Petersson, Regional kommunikatör. Press Jkpg/Sydost. Barn & Ungdomsfrågor & LRF Ungdomen Jönköpings län
Telefon: 010-18 44 236
E-post: elenore.petersson@lrf.se