Vi arbetar ständigt för att LRF Skåne ska vara den mest attraktiva organisationen för dig som äger, brukar och/eller är verksam inom jord, skog och trädgård samt i landsbygdens miljöer. Vi driver frågor som ska ge medlemmarna goda möjligheter att etablera sig och driva lönsamma företag.

LRF Skånes medlemmar ska var nöjda, känna sig betydelsefulla och uppleva att LRF är en viktig del av vardagen. Det är nödvändigt att våra förtroendevalda i hela organisationen har motivation, kunskap och kompetens för att utföra sitt uppdrag.

Vi har ett aktivt nätverk med myndigheter, organisationer och intressenter, för att bygga förtroende för vår verksamhet och visa värdet av kontakt och dialog med LRF Skåne.

Kontakt

Malin Wildt-Persson, t.f. Vice Regionchef
Mobil: 070-5590148
E-post: malin.wildt-persson@lrf.se