Cirka 100 000 hektar mark bevattnas i Sverige under ett torrår. LRF arbetar med att säkerställa att lantbrukarna kan ta ut vatten under bevattningssäsongen utan att skador uppstår på naturvärden eller miljön.

I framtiden blir vikten av att ha kontroll över sitt vatten och att bevattna rätt gröda vid rätt tid ännu viktigare. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer somrarna i södra Sverige att bli torrare, regnen häftigare och nederbörden kommer att öka under höst, vinter och vår framöver.

I broschyren till höger kan du läsa mer om hur bevattning bör utföras på bästa sätt.

Kontakt

Henrik Djerv, Regional sakkunnig. Vattenfrågor, hållbarhet
Telefon: 010-18 44 298
E-post: henrik.djerv@lrf.se