Naturunderstödd rehabilitering handlar om en terapeutisk behandling för en särskild klientgrupp, där miljön för terapin är speciellt utvald eller utformad för terapin. Miljöernas egenskaper ska förbättra hälsan genom ett samspel mellan natur- och trädgårdsmiljön, de terapeutiska aktiviteterna, det terapeutiska teamet och deltagarna i terpin.

Syftet med behandlingsformen är förbättrad hälsa och om möjligt återgång till arbete för patienter med lång sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Beprövad metod

Forskning som baseras på erfarenheter från Alnarps rehabiliteringsträdgård och resultat från projektet Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd har visat på en tydlig evidens (sambandet mellan behandlingsmetoden och förbättrad hälsa är tydig).

Du som landsbygdsföretagare i Skåne kan öppna upp din miljö för Naturunderstödd rehablitering och göra det till en del av din ordinarie verksamhet.

Projektet pågår fram till 2017-04-30 och Region Skåne tilldelar uppdrag efter upphandling.

Svar på specifika frågor och allmän information om upphandling finns på Tendsign.