Projektet Företagaren Plan B har som mål attutveckla ett webbaserat verktyg för den personliga planen, i ett generationsperspektiv. Med hjälp av fyra olika moduler gör man sin personliga plan för:

  • Generationsskiftet (ekonomi, skatter och juridik)
  • Pensionen (hushållsbudget och personligt sparande)
  • Företagets Miljö- och hållbarhetsarbete
  • De personliga värderingarna, attityder och spelregler
  • Med kalkyler, checklistor, regelverk och formulär

Läs mer HÄR