Markavvattning

Markavvattning innebär att man utför åtgärder för att avvattna mark, främst dikning. Åtgärderna genomförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten.

Markavvattning kräver alltid tillstånd och dispens. I Skånes kommuner är det förbjudet att avvattna mark, vilket innebär att man även måste söka dispens från det generella markavvattningsförbudet om man ska utföra åtgärder här. Läs mer om hur man ansöker om tillstånd och dispens för markavvattning på länsstyrelsen i Skånes hemsida.

Handbok om markavvattning

Allt fler lantbrukare och markägare vänder sig till LRF med frågor om vilka regler som finns kring markavvattning och dikningsföretag. Till höger hittar du en handbok som handlar om ansvar för jordbrukslandskapets vattenanläggningar.

Kontakt

Henrik Djerv, Regional sakkunnig. Vattenfrågor, hållbarhet
Telefon: 010-18 44 298
E-post: henrik.djerv@lrf.se