Inför lokalavdelningens årsmöte 2022

Senaste dag för årsmötet är den 15 februari.

Motioner och valrapport insändes senast den 18 februari.

Det är viktigt att fortsatt hålla reda på Folkhälsomyndighetens information kring eventuella restriktioner för pandemin.

Med den smittspridning vi har i dag, är digitala lokalavdelningsårsmöten att föredra framför fysiska möten inomhus. Vid möten inomhus är det viktigt att följa de rekommendationer som anges av FHM . Vill ni boka ett digitalt LRF-möte, hjälper Utskick & Layout er att ordna möteslänk via Teams. 

Till Utskick & Layout för beställning av kallelse klicka HÄR

Coronaansvar och sunt bondförnuft Riktlinjer Covid-19

Brevet med information om årsmöte

Före årsmötet
Checklista före och efter
8 steg för sammanslagning
Brev Silvernål
Blankett Silvernål - skrivbar
Gröna hjärtat
Lokalavdelningsnummer

Under årsmötet
Föredragningslista
Föredragningslista för ordförande
Föredragningslista vid sammanslagning
Protokollsmall - skrivbar
Punkt 12:
Palle Borgströms hälsning
Frågetävling
Svar

Efter årsmötet
Instruktion valrapport på nätet
Tips för överlämning