Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

Allmänt om smittsamma djursjukdomar (SJV)
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Epizooti
En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Läs mer på epiwebb

Om djursjukdommar (SVA) https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o

Svenska djurbönders smittskydd http://www.sds-web.se/