Kontakt

LRF Skånes regionkontor

Friluftsvägen 2
243 30 Höör

Tel: 010-1844000
E-post: skane@lrf.se

Besöksadress:
Friluftsvägen 2, Höör

Fakturaadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE312
838 73 Frösön

Beställningar:
inbjudan@lrf.se
010-1844065

LRF Skånes regionstyrelse 2022
Regionchef Skåne

Malin Wildt-Persson

t.f. Regionchef 070-5590148
Anita Persson

Anita Persson

Företagsutvecklare, livsmedel 010-18 44 150
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 010-18 44 158
Annika Sällvik

Annika Sällvik

Verksamhetsutvecklare: miljö, djuromsorg, bondekompis 010-18 44 183
Claes Kullman verksamhetsutvecklare Skåne

Claes Kullman

Medlems- och verksamhetsutvecklare, utbildn förtrvalda 010-18 44 228
Helena Lindberg

Helena Lindberg

Företagarcoach Nya nätverk 0733-59 00 02
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor, hållbarhet 010-18 44 298
Jan Hultgren

Jan Hultgren

Verksamhetsutvecklare: äganderätt, medlem och organisation 010-18 44 316
Markus Asp

Markus Asp

Pressansvarig, kommunikatör opinion och påverkan 010-1844386
Monica W-Borg, kommunikatör, Skåne

Monica Wahlfrid-Borg

Kommunikatör: medlem och konsument 010-18 44 455
Ingrid Jönsson

Ingrid Jönsson

Skolkontaktsansvarig 0708-25 05 38
Tommy Persson

Tommy Persson

Vaktmästare 010-18 44 530