LRF Skånes arbete med skolkontakter

LRF arbetar för att attraktionskraften i de gröna näringarna ska göra att fler ungdomar i Skåne väljer att arbeta i dessa.

Vi har regelbundna kontakter med skolornas studie- och yrkesvägledare samt kontakt med Arbetsförmedlingen inför gymnasie- och högskolevalen. Vi deltar även på läromedelsmässor samt lärarutbildningar för att träffa lärarstudenter och verksamma lärare.

LRF Skåne arbetar även för att skolorna i Skåne ska ha kunskap om de gröna näringarna och dess betydelse för det hållbara samhället.

Våra skolambassadörer genomför många skol- och gårdsbesök varje år och tusentals skånska skolelever bjuds in till naturbruksgymnasier, gårdar, betessläpp, branschdagar och naturdagar.

Besök LRFs Skolkontakts nya hemsida
Bonden i skolan

MANUALER - se pdf till höger

- Besökarmanualen riktar sig i första hand till skolor och andra organisationer som är intresserade av att komma på ett gruppbesök till en gård.

- Studiebesök bondemanual vänder sig till lantbrukare som tar emot dessa gruppbesök.

- Öppen gård bondemanual riktar sig till lantbrukare som ska ha en öppen besöksaktivitet där folk kan komma och gå, exempelvis kosläpp, öppen gård och marknader.