Nyhetsbrev 2017

"Regeringen trixar med ..." 20170424

Utbetalningarna försenas ytterligare ... 20170413

LRF vann viktigt rättsfall, 20170410

Glädjebesked för Sveriges växtodlare, 20170403

Stor framgång att kurvan pekar uppåt ... 20170327

Välkommen till LRF Skånes stämma, 20170320

Ny rapport: Här är nästa revolution .... 20170313

Lättare för markägare att få bort bosättningar, 20170306

SAM Internet och Vägslitageskatt, 20170227

Mark- och Miljödomstolen gick på LRFs linje, 20170220

Gör din röst hörd ... 20170213

Stor seger för alla skogsägare .... 20170206

Ny livsmedelspolitik historisk vinst ... 20170130

Äntligen gemensamma mål för en nationell .... 20170123

Webbmöte om Artskydd & Nyckelbiotoper, 20170116

LRF välkomnar betänkande ... 20170109

Nytt år, nytt mobilanpassat nyhetsbrev, 20170102

 

Nyhetsbrev 2016

Lyssna på julhälsning från din regionordförande, 20161219

Skånsk Livsmedelsstrategi nu klar, 20161212

Seger för LRF Skåne .... 20161205

Den svenska nöt-, gris- och lammproduktionen ... 20161128

LRF diskuterade framtidens CAP ... 20161121

LRF välkomnar Kemis ...

Skattesystemet måste tillåtta .... 20161107

Domen som skapar osäkerhet ... 20161031

Tack vare Sveriges bönder .... 20161021

LRFs kritik fick EU att backa, 20161014

Vatten, E-faktura, mm 20161007

v39, mm 20160930

Frasbrand mm 20160923

Utbetalningar mm 20160909

Dialogmöte, Grisdag mm 20160902

Sveriges miljöarbete mm 20160818

Förgröningsstödet och dispens 20160815

Förgröningsstödet mm 20160722

Dispens Butisan Top, mm 20160715

Unika mervärden, mm 20160623

Findus, Kött, Mjölk, Enkät, 20160617

Fel i SAM Internet kontrollera - sen 15 juni, Invest.stöd, Glyfosat 20160613

Mjölk, Järnväg, Borgeby, After Borgeby, Utlysningar 2016-06-10

Juridikhjälpen, Vi är LRF, Kurs i märkning mm 2016-06-09

Stöldligor, Olovlig bosättning, Överprövning mm 2016-06-03

Betesregler, Äganderätt, matfestival, Vi är LRF 2016-05-20

Tillväxt, Medlemskväll, Betesregler mm 2016-05-04

Stölder, Politiker, Kött- och Mjölkdag mm 2016-04-29

Förbjuds, Amorteringskrav, Export, Rådgivning 2016-04-22

Landsbygdsministerna, Findus, Ungdomsresa, Glyfosat 2016-04-15

Stöldligor, Framtidens kvalitet, Innovation, Nominera 2016-04-08

Ärtor, Vandring, Kurs, Framtidens kvalitet 2016-04-01

Kurs, Vandring, Växtskydd, Skogsägare, Coop 2016-03-24

Ny försäkring, Kurs, Företagsvandring, EU-stöd 2016-03-18

Idéseminarium, Stämma, Miljömålsberedning, Matmässa 2106-03-11

Våga vilja, Stämma, Amorteringskrav, Matmässa 2016-03-04

Lämna synpunkter, Valberedn.träff, Upphandling, Mjölkjour 2016-02-26

Cap 2020, Mila, Växtskydd, Ost, mm 2016-02-19

Mila, Uppåt för svenskt köttproduktion, Brexit mm 2016-02-12

Mila, Förebygger brott, Svensk mat, mm 2016-02-05

Viktigt möte, Cap 2020, Sökbara stöd, Mila mm 2016-01-29

Märkning, Handlingsplaner, Dokumentationskrav mm 2016-01-22

Jordbruksverket, Växtskydd, Mila, Funktionstest mm 2016-01-15

Jordbruks- och trädgårdskonf, Bedövning, Djurskyddskont, 2016-01-08

Nyhetsbrev 2015

Livsmedelsstrategi, Djurskyddskontroller, Vatten mm 2015-12-18

Julmat, Nominera, Livsmedelsstrategi, Skog, Rovdjur mm 2015-12-11

Debatt, Heta Arbeten, Öppning i Kina, Mjölk med mera 2015-12-04

Prata medlemskap, Grön integration - arbetskraft med mera 2015-11-27

Vem bestämmer, Vattenfrågan, Tack med mera 2015-11-20

Höstmöten, Salmonella med mera 2015-11-13

Årets Kock, Höstmöten, Rådgivning med mera 2015-10-30

Medlemsmöten i Skåne - välkommen! 2015-10-28

Lantbruksbarometern, 76 miljoner, Lean Lantbruk med mera 2015-10-23

Kapitalförsörjning, Mer pengar, Vattenvårdsplan med mera 2015-10-15

Tillsynsavgift, Budgetförslag, Digital skogsägare med mera 2015-10-09

Gården byter ägare, Medlemskvällar, Beskattningsförslag 2015-10-02

Manifestation, Matstad, Hårdare krav med mera 2015-09-25

Mjölkkrona, Resa, Framtiden, Politiker med mera 2015-09-11

Dieselskatt, Manifestation, Stöldskydd med mera 2015-09-04

Bussresa, Kompensationsstödet, Matkronan, med mera 2015-08-28

Kraftsamling mjölk, Politikermöte, Årets Kock,medlemsrabatter 2015-08-21

Årets Kock, Debatt, Medlemsaktiviteter 2015-08-14

Movento, Debatt, Skörd, Mjölk 2015-07-30

Grattis, Vattenkrav med mera 2015-07-24

Vattenarbete, Vildsvin, Ställ frågor med mera 2015-07-17

EU-direktiv, Movento, LRF Trädgård med mera 2015-07-09

Dispens, Salmonellahjälp, Stöldskydd med mera 2015-06-29

Bifall, Ansökan, Borgeby, Skattefrågor med mera 2015-06-26

Stopp, Traktortransporter, Kompensationsstöd mm 2015-06-18

Dialogmöte, Framgång, Debatt, Ungdomsträff mm 2015-06-11

Nu går vi en skånsk livsmedelsstrategi 2015-06-01

Stämman, Salmonellahjälp, LBP med mera 2015-05-29

Debattartikel, Vatten, Ny på äganderätt med mera 2015-05-21


Ledamöter i media, Hård förordning, Matfestival, Betessläpp 2015-05-15

SAM, Regeringsprövning, Kritik, Strandskydd med mera 2015-05-08

Remissyttranden, Läckageskatt, Betessläpp med mera 2015-04-24

SAM, Nya rutiner, Vatten, Rapport Svenskt Kött med mera 2015-04-24

Vårbudget, Möten, Bondekompis med mera 2015-04-17

Undantag i gårdsstöd, Dispens Stomp, Myndighetskontroll mm 2015-04-10

Riksstämmomotioner, Checklistor, med mera 2015-04-01

Stämma, Tyck till, Växtskydd, med mera 2015-03-27

Stämma, Jordbrukarstöd, med mera 2015-03-20

Vårmöten, Kompensationsstöd, Mervärdeskurs med mera 2015-03-13

Vårmöten, Konkurrenskraft, Försäkringar med mera 2015-03-06

Konkurrenskraft, Cap, Mjölk, Skog med mera 2015-02-26

Ägarskifte, Mjölkkrisen, Mervärdeskurs med mera 2015-02-19

Mila, Miljöministern, Landshövdingar med mera 2015-02-06

Mila-erbjudande, IPM, Mervärdesbegrepp med mera 2015-01-30