Nyhetsbrev 2016

Fel i SAM Internet kontrollera - sen 15 juni, Invest.stöd, Glyfosat 20160613

Mjölk, Järnväg, Borgeby, After Borgeby, Utlysningar 2016-06-10

Juridikhjälpen, Vi är LRF, Kurs i märkning mm 2016-06-09

Stöldligor, Olovlig bosättning, Överprövning mm 2016-06-03

Betesregler, Äganderätt, matfestival, Vi är LRF 2016-05-20

Tillväxt, Medlemskväll, Betesregler mm 2016-05-04

Stölder, Politiker, Kött- och Mjölkdag mm 2016-04-29

Förbjuds, Amorteringskrav, Export, Rådgivning 2016-04-22

Landsbygdsministerna, Findus, Ungdomsresa, Glyfosat 2016-04-15

Stöldligor, Framtidens kvalitet, Innovation, Nominera 2016-04-08

Ärtor, Vandring, Kurs, Framtidens kvalitet 2016-04-01

Kurs, Vandring, Växtskydd, Skogsägare, Coop 2016-03-24

Ny försäkring, Kurs, Företagsvandring, EU-stöd 2016-03-18

Idéseminarium, Stämma, Miljömålsberedning, Matmässa 2106-03-11

Våga vilja, Stämma, Amorteringskrav, Matmässa 2016-03-04

Lämna synpunkter, Valberedn.träff, Upphandling, Mjölkjour 2016-02-26

Cap 2020, Mila, Växtskydd, Ost, mm 2016-02-19

Mila, Uppåt för svenskt köttproduktion, Brexit mm 2016-02-12

Mila, Förebygger brott, Svensk mat, mm 2016-02-05

Viktigt möte, Cap 2020, Sökbara stöd, Mila mm 2016-01-29

Märkning, Handlingsplaner, Dokumentationskrav mm 2016-01-22

Jordbruksverket, Växtskydd, Mila, Funktionstest mm 2016-01-15

Jordbruks- och trädgårdskonf, Bedövning, Djurskyddskont, 2016-01-08

Nyhetsbrev 2015

Livsmedelsstrategi, Djurskyddskontroller, Vatten mm 2015-12-18

Julmat, Nominera, Livsmedelsstrategi, Skog, Rovdjur mm 2015-12-11

Debatt, Heta Arbeten, Öppning i Kina, Mjölk med mera 2015-12-04

Prata medlemskap, Grön integration - arbetskraft med mera 2015-11-27

Vem bestämmer, Vattenfrågan, Tack med mera 2015-11-20

Höstmöten, Salmonella med mera 2015-11-13

Årets Kock, Höstmöten, Rådgivning med mera 2015-10-30

Medlemsmöten i Skåne - välkommen! 2015-10-28

Lantbruksbarometern, 76 miljoner, Lean Lantbruk med mera 2015-10-23

Kapitalförsörjning, Mer pengar, Vattenvårdsplan med mera 2015-10-15

Tillsynsavgift, Budgetförslag, Digital skogsägare med mera 2015-10-09

Gården byter ägare, Medlemskvällar, Beskattningsförslag 2015-10-02

Manifestation, Matstad, Hårdare krav med mera 2015-09-25

Mjölkkrona, Resa, Framtiden, Politiker med mera 2015-09-11

Dieselskatt, Manifestation, Stöldskydd med mera 2015-09-04

Bussresa, Kompensationsstödet, Matkronan, med mera 2015-08-28

Kraftsamling mjölk, Politikermöte, Årets Kock,medlemsrabatter 2015-08-21

Årets Kock, Debatt, Medlemsaktiviteter 2015-08-14

Movento, Debatt, Skörd, Mjölk 2015-07-30

Grattis, Vattenkrav med mera 2015-07-24

Vattenarbete, Vildsvin, Ställ frågor med mera 2015-07-17

EU-direktiv, Movento, LRF Trädgård med mera 2015-07-09

Dispens, Salmonellahjälp, Stöldskydd med mera 2015-06-29

Bifall, Ansökan, Borgeby, Skattefrågor med mera 2015-06-26

Stopp, Traktortransporter, Kompensationsstöd mm 2015-06-18

Dialogmöte, Framgång, Debatt, Ungdomsträff mm 2015-06-11

Nu går vi en skånsk livsmedelsstrategi 2015-06-01

Stämman, Salmonellahjälp, LBP med mera 2015-05-29

Debattartikel, Vatten, Ny på äganderätt med mera 2015-05-21


Ledamöter i media, Hård förordning, Matfestival, Betessläpp 2015-05-15

SAM, Regeringsprövning, Kritik, Strandskydd med mera 2015-05-08

Remissyttranden, Läckageskatt, Betessläpp med mera 2015-04-24

SAM, Nya rutiner, Vatten, Rapport Svenskt Kött med mera 2015-04-24

Vårbudget, Möten, Bondekompis med mera 2015-04-17

Undantag i gårdsstöd, Dispens Stomp, Myndighetskontroll mm 2015-04-10

Riksstämmomotioner, Checklistor, med mera 2015-04-01

Stämma, Tyck till, Växtskydd, med mera 2015-03-27

Stämma, Jordbrukarstöd, med mera 2015-03-20

Vårmöten, Kompensationsstöd, Mervärdeskurs med mera 2015-03-13

Vårmöten, Konkurrenskraft, Försäkringar med mera 2015-03-06

Konkurrenskraft, Cap, Mjölk, Skog med mera 2015-02-26

Ägarskifte, Mjölkkrisen, Mervärdeskurs med mera 2015-02-19

Mila, Miljöministern, Landshövdingar med mera 2015-02-06

Mila-erbjudande, IPM, Mervärdesbegrepp med mera 2015-01-30

 

Nyhetsbrev 2014

IPM, Strandskydd, Blå diesel, med mera 2014-12-22

Ny hemsida, Medlemsfaktura, energi, Julmarknad 2014-12-05

Svensk djuromsorg, Tuff lönsamhet, El-produktion 2014-11-28

Markavvattning, ordförandekonferens, Årsmöte för ungdomar

Heta Arbeten NYTT!, Cap mm, Vatten, Lantbrukspodden 2014-11-07

Konkurrenskraft, Sök dispens, Startstöd med mera 2014-10-28

Arrendeutredningen, mjölkmarknaden, konkurrenskraft med mera, 18/9

Helena Jonsson: konkurrenskraft, varg, gödselgasstöd, med mera, 27/8

Kom och träffa Eskil Erlandsson, 14/8

CAP-möte, politikermöte, nya föreskrifter, stölder med mera, 10/7

Eskils svar och replik, biotopskydd, skyltar med mera, 27/6