Fullmäktigeanmälan kl 08.30-09.30.

Stämman inleds kl 09.30 med politisk paneldebatt.
Därefter håller Palle Borgström, riksförbundsordförande, ett anförande.

Stämman öppnas kl 11.30 med
Utdelning av Årets lokalavdelning

Utdelning av Årets kommungrupp

Stämmoförhandlingar.

Stämman beräknas avslutas ca kl 16.00.

.