120 000 delas ut till 16 stipendiater

Styrelsen för Åke Linders stipendiefond har gjort sin andra utdelning ur 2021 års avkastning. Totalt blev det 16 stipendiater som fick dela på nästan 120 000 kronor. De flesta av dem återfanns på Lilleruds naturbruksgymnasium, men det var även några som studerar på högre nivå, samt några som ville kompetenshöja sig som företagare.

Fonden delar ut stipendium till studier, studieresor, utbildningar för företagare samt forskning och ansökningsdatumen är 30 januari och 30 september.  Det ska finnas en koppling till jord- och skogsbruk, samt angränsande näringar.

Stiftelsen sköts av LRF Värmland och Hushållningssällskapet Västra.

Mer information finns på LRF Värmlands hemsida.