30 000 ostkakor - vad gör man med dem?

LRF Väses årliga sommarträff hölls i år på Månstad Gård, Ölme och under kvällen delades utmärkelsen Gröna hjärtat ut.

Det var en av frågorna som ställdes på sommarträffen i Ölme. Väse LRF var arrangör och bjöd in Ölme. Som vid så många andra arrangemang var det hög uppslutning av folk som ville träffas och umgås. Det regn som kom störde inte nämnvärt och det gick ju att sitta under tak när hamburgare och ostkaka förtärdes.

På Månstad Gård bedrivs diversifierad verksamhet i ett familjeföretag med nötkött, mjölk och växtodling. Och så ostkakor under namnet Mor Carins Ostkaka. Jo det finns avsättning för stora mängder!

Alvar och Helén Andersson fick LRFs hedersutmärkelse Gröna hjärtat* för sitt lokala LRF-arbete. Tyvärr kunde inte Helén medverka. Det blev en hel del prat om maskiner, skördar och djur vid rundvandringen.

Birgit Jönsson

 

*LRFs hedersutmärkelse Gröna hjärtat
Vad är Gröna hjärtat?

Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse till personer inom LRF, som exempelvis har gjort en stor osjälvisk och medmänsklig handling. Gröna hjärtat syftar till att uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom LRF som folkrörelse.

Till skillnad från hedersutmärkelsen Silvernålen, så är det lokalavdelningen själv som förfogar över utdelningen av Gröna hjärtat.

Vem kan få Gröna hjärtat?

Medlemmar som gjort behjärtansvärda insatser till stöd för människor och djur kan tilldelas hedersutmärkelsen gröna hjärtat.

Utdelning

Lokalavdelningens styrelse utser en eller flera personer som de anser är lämpliga att tilldela gröna hjärtat förslagsvis på lokalavdelningsårsmöte eller annan LRF aktivitet.