5 200 nya medlemmar trots ett tufft år

bonde tittar till kvigor på bete i Lillpite, Norrbotten

Det gångna året har varit ett tufft år för våra medlemmar. Året har präglats av olika kriser, inte minst effekter av kriget i vårt närområde. Vi har sett skenande kostnadsökningar på viktiga insatsvaror, inte minst kostnadsökningar på energi och diesel. Räntehöjningar har också som påverkat våra medlemmar. Det tillsammans med hög inflation skapat stor oro för framtiden. Grönt näringslivsindex har visat negativa siffror under de senaste kvartalen.

Efter ett tufft år som präglats av kriser och kostnadsökningar är jag glad att vi trots väldigt utmanande omständigheter ändå har rekryterat 5 200 nya medlemmar. Vi har kunnat visa på att vi levererar medlemsnytta även i en svår tid, säger Anna Karin Hatt, VD LRF

Den 31 december i år uppgick antalet medlemmar till 128 056 Det ska jämföras med föregående år där vi slutade på 134 421 medlemmar vid årets slut.

Två krispaket till det svenska jordbruket

Hushållen idag är hårt pressade. Trots det uppskattar medlemmarna vårt näringspolitiska arbete som under 2022 bidrog till att riksdagen fattade beslut om två krispaket till det svenska jordbruket. De 3,2 miljarderna var helt avgörande för att svenskt lantbruk skulle få ihop sina kalkyler. Ett stöd som inte hade kommit till utan LRFs starka tryck.

LRFs frågor är mer aktuella än på länge, och det blir tydligare för allt fler att vi sitter på framtidens lösningar. Att vi har många medlemmar och företräder så många av företagarna i det gröna näringslivet gör oss trovärdiga. Därför är det bra att vi befäster vår viktiga roll som Sveriges största företagarorganisation, säger Anna Karin Hatt