5 hetaste snackisarna från Mjölkveckan

Ost, mjölk, ko

Minskade metanutsläpp, hållbara lösningar och ångexploderat björkspån. Det är några av snackisarna från årets upplaga av Mjölkveckan som arrangerades av SLU.

 1. Kolinagringen väger upp 20 procent av mjölkens klimatavtryck 

  Mjölkproduktionen har stora kolförråd och den höga kolinagringen väger upp en femtedel av mjölkens klimatavtryck. Det kan vi tacka vallen för. 

  - Mängden vall i växtföljden har en väldigt stark positiv korrelation till högre kolförråd i marken, det är inget snack om den saken, sa Christel Cederberg från Chalmers.

  Några av slutsatserna från Christel Cederberg, Chalmers, och Pernilla Tidåker, SLU, var att mjölkgårdar bidrar till att bevara ett varierat landskap, brukandet av små fält behöver lyftas och ges ersättning och att det är mjölkkon som har skapat kulturlandskapet. 

 2. Metanutsläppen har minskat med en tredjedel 

  Metanutsläppet från fodersmältningen har minskat med 36 procent sedan 1990 och med 21 procent per kilo mjölk. En av anledningarna till det beror på det långsiktiga arbetet med den goda djurvälfärden. Genom att låta korna bli äldre och mjölka längre och ha olika tillsatser i fodret minskar utsläppen per kilo mjölk ytterligare.   

 3. Ångexploderat björkspån alternativ som grovfoder 

  SLU-forskarna Torsten Eriksson och Bent-Ove Rustas presenterade två alternativa grovfoder vid foderbrist; ångexploderat björkspån och ensilerad vass. 

  - Det finns en miljövinst med att föra bort växtnäring från vattensystemen. Men det krävs någon form av miljöersättning för att det ska vara lönsamt”, sa Bengt-Ove Rustas. 

 4. Hållbart är lönsamt 

  Helena Hansson från SLU berättade om en studie som visar att flera av hållbarhetsmåtten går hand i hand med ökad lönsamhet. Men det stora problemet för en långsiktig lönsamhet är de volatila priserna

 5. Framtiden är ljus! 

  Det må vara tuffa tider nu, men framtiden är ljus. Fler unga vill bli mjölkföretagare, mjölkinvägningen stiger och den snabba teknikutvecklingen gör jobbet både roligare och enklare.  

  - Vi har väldigt innovativa lantbrukare som har smarta lösningar. Vi måste koppla hela samhället närmare lantbruket och få fler att inse var maten kommer ifrån, sa Rebecca Danielsson, SLU. 
  - Mjölkproduktionen är en viktig del i en hållbar framtid, sa Helena Hansson, SLU


Se på sändningen i efterhand här:
Hållbar produktion och konsumtion av mjölk - YouTube 

En längre rapport hittar du här